rohan mana untuk membeli batu portal li ne foothill